Viidiyoowwan

Wal morkii garee Itiyoophiyaafi Maalii

HDVS_CATEGORY: Ispoortii

Ibsa ob.Reedwaan Huseen haala yeroo irratti kennan

HDVS_CATEGORY: Gaaffiifi deebii

Saayiman Riiv imala dinqsiisaa Abbayyaa irratti taasise

HDVS_CATEGORY: Dokmantariiwwan

Bakka bu'oota Ummataa

HDVS_CATEGORY: Dokmantariiwwan