Viidiyoowwan

Wal argaan hin oolu

HDVS_CATEGORY: Muuziqaa

Haasawa ministirri muummichi Hayilamaariyaam yaa'ii waliigalaa UN 69ffaa irratti dhageessisan

HDVS_CATEGORY: Haasaawwan

Qondaaltoonni Itiyoophiyaa Baaraak Obaamaa wajjin mari'atan

HDVS_CATEGORY: Oduuwwan

Ibsa Ministiroonni Dhimma Alaa Itiyoophiyaa fi Ijipt Kennan

HDVS_CATEGORY: Gaaffiifi deebii