Viidiyoowwan

HDVS_CATEGORY: Gaaffiifi deebii

Ibsa obbo Hayilmaariyaam Dassaalany kennan kutaa 1ffaa

HDVS_CATEGORY: Gaaffiifi deebii

Gaaffiifi deebii Ob.Reedwaan Huseen(kutaa 1ffaa)

HDVS_CATEGORY: Gaaffiifi deebii

Waa'ee Dr.Alii Birraa(TVO)

HDVS_CATEGORY: Gaaffiifi deebii