Viidiyoowwan

Yaa'ii hundeessa mana maree bakka bu'oota ummataa

HDVS_CATEGORY: Oduuwwan

Haasawa pirezidaant Muktaar Kadir  Irreecha 2008 irratti taasisan

HDVS_CATEGORY: Haasaawwan

Adabbii al-Shabaab irratti fudhatamaa jiruufi muuxannoosaa

HDVS_CATEGORY: Oduuwwan

Afriqaan qonna dhiisuu hin qabdu-Ob.Hayilamaariyaam

HDVS_CATEGORY: Haasaawwan