Viidiyoowwan

Ibsa Ministiroonni Dhimma Alaa Itiyoophiyaa fi Ijipt Kennan

HDVS_CATEGORY: Gaaffiifi deebii

Ibsa Obbo Alamaayyoo Taganuu marii tibbana Kaartuumitti taa’ame irratti kennan

HDVS_CATEGORY: Gaaffiifi deebii

CNN - Ethiopia builds infrastructure for growth

HDVS_CATEGORY: Oduuwwan

Anaadhufu Dr. Baqqalaa Shibbiruu TVO

HDVS_CATEGORY: Gaaffiifi deebii