Ayyaanni fannoo Iyyasuus kirs...

Finfinnee Ebila 10 2006(FBC) Ayyaanni fannoo Iyyasuus kirstoos hordoftoota amantaa kirstaanaa maraan kabajamaa jira.Ayyaanicha bataskaanawwan...

Qaamoleen gara garaa milkaa’i...

Finfinnee Ebila 10 2006(FBC) Qaamoleen gara garaa bulchiinsa Magaalaa Finfinnee ayyaanni Faasikaa haala milkaa’aa ta’een...

Hanqinni dhiyeessii omishawwa...

Finfinnee Ebila 10 2006(FBC) Ayyaana faasikaa wajjin wal qabatee hanqinni dhiyeessii omishawwan tajaajilaa hawaasaaf taasifamu...

Daandii Baaburaatiin Itiyooph...

Finfinnee Ebila 09 2006(FBC) Pirojaktiin Baabura salphaa Finfinnee Itiyoophiyaan waltajjiiwwan ardii Afrikaarratti akka waamamtu taasisaa...

Ayyaanni fannoo Iyyasuus kirs...

Finfinnee Ebila...

Qaamoleen gara garaa milkaa’i...

Finfinnee Ebila...

Hanqinni dhiyeessii omishawwa...

Finfinnee Ebila...

Daandii Baaburaatiin Itiyooph...

Finfinnee Ebila...

VIIDIYOO

Kuusa suuraa

Follow us on social networks

  • Facebook Page: 124025104305137
  • Linked In: fanabc
  • Twitter: fanabc
  • Vimeo: fanabc
  • YouTube: fanabc